• ROK SZKOL. 2022/23

     czerwiec

     LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci

     @LaboratoriaPrzyszlosci

     W czerwcu uczniowie korzystali ze sprzętu zakupionego w ramach Laboratoriów Przyszłości w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz przerw.

     W danym miesiącu wybrani uczniowie wykonywali projektów dedykowanym programie i drukowali breloki i modele 3D.  Uczniowie klas młodszych mieli okazję nauczyć się obsługi drukarki 3 D.

     Sprzęt audio – wideo służył do uwiecznienia uroczystości szkolnych.

     Dwa dni w tygodniu w czasie dłuższych przerw uczniowie ćwiczyli tańce z wykorzystaniem nowoczesnego głośnika LP.

     W czerwcu koordynator LP zorganizował stacjonarne szkolenie Robot Photon –moduł sztuczna inteligencja Lego Education Spike Promie, w którym uczestniczyło 11 nauczycieli.

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 25