• Tekstowa podstrona

   • logo    Szkoła Podstawowa w Sieniawie otrzymała AKREDYTACJĘ ERASMUS+.

    Co to oznacza dla naszej szkoły?

    Akredytacja Erasmusa - gazetka i plakat


    Akredytacja Erasmus+ przyznawana jest na lata 2021-2027 i gwarantuje uproszczony dostęp do regularnego dofinansowania wyjazdów zagranicznych (mobilności), dlatego też instytucje posiadające Akredytację nie muszą brać udziału w corocznych konkursach wniosków.

    Spośród prawie 400 szkół w sektorze EDUKACJA SZKOLNA, 159 otrzymało Akredytację w pierwszej turze wniosków, nasz wniosek zajął 6 pozycję na liście rankingowej.

    Kluczowym elementem wniosku o Akredytację jest stworzenie Planu Erasmusa, czyli wysokiej jakości działań, których celem jest rozwój szkoły.  We wniosku zaplanowaliśmy wyjazdy zagraniczne dla uczniów i nauczycieli na najbliższe 7 lat oraz wiele wydarzeń w szkole i w środowisku lokalnym, z uwzględnieniem różnych rzedmiotów. Główne cele naszych działań to m.in. wzrost kompetencji językowych i cyfrowych uczniów oraz nauczycieli, podniesienie motywacji do nauki języków obcych, rozwijanie postaw pro-ekologicznych i wzrost świadomości kulturowej.

    Możliwość udziału uczniów i kadry w programie Erasmus+ jest ogromnym wyróżnieniem dla naszej szkolnej społeczności, zaś realizacja działań międzynarodowych w naszej szkole jest możliwa dzięki zaangażowaniu i wieloletniej współpracy licznego zespołu projektowego, w skład kktóregowchodzą:

    - Dyrektorzy SP w Sieniawie (Pani Jadwiga Majcher i Pan Krzysztof Kolasa) oraz Wicedyrektorzy,

    - nauczyciele SP w Sieniawie (wśród nich koordynator Katarzyna Drapała i zastępca koordynatora Bartosz Łańcucki),

    - pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie ( a zwłaszcza księgowa Pani Monika Michalska),

    - uczniowie i ich rodzice, którzy goszczą u siebie w domach rówieśników z Europy.

    DZIAŁAMY RAZEM, dlatego to nasz wspólny edukacyjny sukces.


    Katarzyna Drapała- koordynator projektu

    Pakat Erasmus


 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 445