• Projekt „Lekcja: Enter”

   •  „Lekcja: Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli  oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia. W trakcie szkolenia nauczyciele dowiadują się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcje prowadzone w nowatorski sposób stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

            Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019 – 2023. W projekcie uczestniczą:  Bartuś Katarzyna, Bartuś Bogusław, Buniowski Leszek, Dąbrowski Tomasz, Jazienicka Alicja, Majcher Piotr, Marcichów Małgorzata, Pieniecki Krzysztof, Pieróg Agnieszka, Pisarczyk Małgorzata – nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Nauczyciele biorąc udział  w trwającym 40 godzin cyklu szkoleń wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie nauczania. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują w swojej pracy, jak również dzielą się z innymi nauczycielami.

    .

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 471