• Historia Biblioteki Szkolnej w Sieniawie

     Biblioteka Szkolna w Sieniawie została założona w 1947 roku. Pierwsze książki uzyskano ze zbiórki przeprowadzonej wśród mieszkańców Sieniawy. Pod koniec 1947 roku zbiory biblioteki liczyły 160 tomów.

     W tym czasie Inspektorat Szkolny w Jarosławiu zaczął systematycznie zaopatrywać w książki podległe sobie biblioteki szkolne. Liczba książek w bibliotece stale rosła i dziesięć lat później w 1957 r. było ich już 1440. W tych pierwszych latach, do 1959 roku bibliotekę prowadziła p. Maria Lipnicka. Warunki pracy były bardzo trudne. Szafy, w których znajdowały się książki, mieściły się w sali, która jednocześnie służyła jako pracownia wychowania technicznego i kuchnia.

     W 1964 roku oddany został do użytku obecny budynek szkolny. Biblioteka znalazła tutaj wygodne pomieszczenia, na które składały się: wypożyczalnia wraz z czytelnią oraz magazyn książek . Ze zbiorów biblioteki korzystali uczniowie szkoły podstawowej, a także powstałego w tym czasie liceum ogólnokształcącego. Do 1983 roku zbiory biblioteczne systematycznie się powiększały osiągając w końcu tego roku 10 200 tomów. w tym okresie w bibliotece pracowała nauczycielka geografii i historii p. Anna Górecka.

     W latach 1983 – 2000 biblioteka była wielokrotnie przenoszona do innych pomieszczeń i budynków szkolnych. Wpłynęło to bardzo niekorzystnie na stan techniczny i wygląd zewnętrzny zbiorów. W tym czasie ze zbiorów biblioteki korzystali uczniowie: Szkoły Podstawowej w Sieniawie, Liceum Ogólnokształcącego w Sieniawie i Zespołu Szkół Rolniczych w Sieniawie oraz nauczyciele pracujący na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. Od 1999 roku dołączyli do nich uczniowie Gimnazjum w Sieniawie. Bibliotekę gimnazjum do roku 2019 prowadziła p. Helena Capłap. W tym okresie z biblioteki korzystało nawet 1200 czytelników.

     Obecnie biblioteka zajmuje tylko jedno pomieszczenie szkolne,
     a korzysta z niej ok. 500 uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki.

     Zbiory biblioteki liczą 6600 książek i 4600 podręczników.

 • Galeria zdjęć

   brak danych