• STYPENDIA 2015

    • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie,
     3 grudnia 2015 roku, czwarty raz przyznało stypendia dla najzdolniejszych uczniów, za wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2014/2015. Warunkiem otrzymania stypendium, tak jak w poprzednich latach, była średnia ocen wynosząca minimum 5,00 oraz wykazanie się przynajmniej bardzo dobrym zachowaniem.
     Uroczystość wręczenia stypendiów tradycyjnie odbyła się w budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie. Rozpoczął ją krótki film przygotowany przez Pana Piotra Majchra, przybliżający życie i pracę ŚP. Kazimierza Michalskiego, który był pomysłodawcą i fundatorem nagród. Po nim nastąpiła część artystyczna w wykonaniu młodzieży, pod kierownictwem nauczycieli.
     W następnej kolejności głos zabrał dyrektor szkoły i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Pan Krzysztof Kolasa. Powitał zaproszonych gości – nagrodzonych uczniów, dumnych rodziców, nauczycieli, proboszcza sieniawskiej parafii Księdza Jana Grzywacza i zastępcę burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Pana Janusza Świta, przewodniczącą Rady Rodziców Panią Martę Chamik oraz osobę, która od kilku lat bezinteresownie służy pomocą w rozliczaniu finansowym Stowarzyszenia Panią Elżbietę Pokrywkę. Przypomniał, że to już czwarta uroczystość tego typu, na których do tej pory rozdano 54 tysiące złotych i wyraził nadzieję, że w przyszłym roku uda się spotkać w tym samym gronie na małym jubileuszu 5 rocznicy rozdawania stypendiów.
     Ksiądz proboszcz zachęcał do brania przykładu z życia Pana Kazimierza, które cechowała niezwykła skromność oraz chęć zostawienia po sobie spuścizny motywującej młodych ludzi do zdobywania wykształcenia.
     Zastępca burmistrza Janusz Świt przypomniał, że nie tylko młodzież sieniawskiej podstawówki otrzymała pomoc od Śp. Kazimierza Michalskiego, ale również sportowcy „Sokoła” Sieniawa, Parafia Sieniawa i bliskie sercu Pana Kazimierza Liceum im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.
     Kulminacyjnym punktem uroczystości było odebranie przez uczniów z rąk Prezesa Stowarzyszenia Pana Krzysztofa Kolasy, pamiątkowych dyplomów, potwierdzających otrzymanie stypendium w kwocie 500, 00 zł, a przez rodziców, dumnych ze swoich dzieci, listów gratulacyjnych.
     Stypendia otrzymało 31 uczniów: Brzęczka Angelika, Korchowiec Zuzanna, Majcher Martyna, Marcichów Tomasz, Mazurkiewicz Wiktor, Szczęch Martyna, Chamik Gabriela, Czopik Natalia, Janowska Julia, Żemła Michał, Bartuś Natalia, Buniowska Patrycja, Bursztyka Emilia, Chamik Izabela, Grycko Małgorzata, Mucha Weronika, Musiał Patrycja, Pich Piotr, Dyndał Weronika, Gardzielik Emilia, Kolczak Amelia, Bursztyka Martyna, Czopik Anita, Majcher Łukasz, Rzędzicki Marek, Wolanin Paulina, Czajka Karol, Frączek Dominik, Frodyma Andżelika, Paluch Emilia, Pieńczak Karolina

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 275