• STYPENDIA 2019

    • STYPENDIA IM.KAZIMIERZA MICHALSKIEGO ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE LUB WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/201

      

     29 listopada 2019 r. po raz ósmy, najzdolniejsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki otrzymali stypendia im. Kazimierza Michalskiego za bardzo dobre wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia.

     Pan Kazimierz Michalski był absolwentem sieniawskiej szkoły oraz fundatorem stypendiów. Urodził się i wychowywał w Sieniawie. Tutaj ukończył szkołę podstawową, maturę zdał w jarosławskim gimnazjum, później studiował prawo we Lwowie. Przez jakiś czas pracował jako sędzia grodzki w Sieniawie. W czasie II Wojny Światowej został zesłany do łagrów sowieckich, a potem trafił do armii gen. Andersa, z którą przeszedł szlak bojowy. Walczył pod Monte Cassino i Piedimonte. Po wojnie osiadł w Anglii, w Oxfordzie, gdzie pracował w bibliotece uniwersyteckiej. Pod koniec życia postanowił wrócić do Polski i odwiedzić miejsca swego dzieciństwa i młodości.

     Kazimierz Michalski zmarł 12 kwietnia 2012 r. Zgodnie z jego ostatnią wolą zawartą w testamencie, część pozostawionego przez niego majątku, zasiliła konto Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Celem Stowarzyszenia jest dysponowanie funduszami otrzymanymi od Pana Kazimierza i przekazywanie ich na wspieranie uzdolnionych uczniów naszej placówki.

     Czterdziestu pięciu uczniów Szkoły Podstawowej w Sieniawie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,00 i wykazali się wzorowym zachowaniem, otrzymało z rąk Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie Pana Krzysztofa Kolasy, stypendium wysokości 500, 00 złotych.W uroczystości uczestniczyła St. Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Ewa Jakubas gratulując uczniom sukcesów. Trud włożony w naukę docenili również zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych, księża i siostry z sieniawskiej parafii, dyrekcje lokalnych szkół, nauczyciele, rodzice oraz członkowie rodzin stypendystów.

     Kolasa Krzysztof

     Uczniowie, którzy otrzymali stypendium naukowe
     za rok szkolny 2018/2019

     1 Capłap Aleksandra IVa
     2 Małek Maciej IVa
     3 Piróg Piotr IVa
     4 Stawarska Zofia IVa
     5 Korchowiec Aneta IVb
     6 Pisarczyk Lena IVb
     7 Bartuś Sebastian IVc
     8 Chamik Andżelika IVc
     9 Kapka Kamila IVc
     10 Kmieć Michał IVc
     11 Mączka Emilia IVc
     12 Michalski Szymon IVc
     13 Nicpoń Maciej IVc
     14 Siedlarz Sandra IVc
     15 Skowron Mateusz IVc
     16 Bartuś Patryk V a
     17 Korchowiec Karina Va
     18 Raganowicz ? Macina Karolina V a
     19 Sroka Bartosz V a
     20 Stawarz Jagoda V a
     21 Wermińska Zofia V a
     22 Chamik Andrzej V b
     23 Rusinek Wojciech V b
     24 Szczęch Paulina Vb
     25 Wojtasik Piotr V b
     26 Kalin Zuzanna Vc
     27 Kubrak Karolina Vc
     28 Myszor Maksymilian VIa
     29 Paluch Anna VIa
     30 Sznaj Oliwia VI a
     31 Staniak Julia VI a
     32 Mączka Mikołaj VI b
     33 Morawski Wiktor VIb
     34 Nicpoń Kamil VIb
     35 Rostowski Mikołaj VI b
     36 Szyszka Wiktor VI b
     37 Maciąg Amelia VII a
     38 Szewc Wiktoria VIIa
     39 Ożga Karolina VII b
     40 Paluch Wojciech VIIb
     41 Pich Julia VII b
     42 Żemła Maciej VIIb
     43 Szczęch Martyna VIII a
     44 Czopik Natalia VIII b
     45 Janowska Julia VIIIb

      
      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 68