• MALTA 2020

    • Europejskie doświadczenie w rękach kadry Szkoły Podstawowej w Sieniawie

     Malta

     Już od kilku lat nauczyciele Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki starają się o pozyskanie środków unijnych, przeznaczonych na rozwój edukacji oraz wymianę wiedzy
     i doświadczeń z wykorzystaniem współpracy międzynarodowej.

     We wrześniu 2019r. rozpoczęliśmy pracę nad kolejnym  projektem „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, zatwierdzonym do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Programem zarządza  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Tytuł projektu to  Kompetencje uczniów SP w Sieniawie dobrym startem na międzynarodowym rynku pracy.

     Dzięki otrzymanym funduszom (130 865,24 PLN), w okresie 02.09.19- 01.11.2021, zrealizowaliśmy następujące działania międzynarodowe i lokalne:

     - udział 1 nauczyciela  w dwutygodniowych kursach metodycznym w szkole językowej ETI ( Executive Training Institute ) na Malcie - metodologia nauczania j. angielskiego w szkole podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania umiejętności mówienia („The Playground Classroom” and „Methodology Revisited, Revised & Re-energised”),

     - udział 9 nauczycieli w dwutygodniowym kursie j. angielskiego w szkole językowej ETI ( Executive Training Institute ) na Malcie ( „Fluency & English language development”),

     - udział 9 nauczycieli w rocznym kursie j. angielskiego w budynku SP w Sieniawie (100 godzin), prowadzonym przez szkołę językową British School,

     - zakup 117 gier planszowych oraz 66 pomocy dydaktycznych,

     - szkolenia na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i szkolnym, przeprowadzone przez koordynatora projektu,

     - lekcje otwarte z użyciem TIK i z zastosowaniem gier planszowych,

     - konkursy, kąciki językowe, gazetki i prezentacje multimedialne ( w j. polskim i angielskim).

     Cel projektu, jakim było, zwiększenie kompetencji językowych i technologicznych kadry nauczycielskiej oraz  uczniów, został w pełni osiągnięty. Szkolenia zagraniczne pozwoliły nam nie  tylko rozwinąć umiejętności językowe, ale także poznać nowe metody pracy i narzędzia edukacyjne, które wykorzystywaliśmy podczas pracy z uczniami.

     Wśród najistotniejszych  korzyści, jakie przynoszą placówce zagraniczne szkolenia nauczycieli, wymienić należy poprawę jakości nauczania, rozwój umiejętności językowych, poznanie nowych metod pracy i narzędzi edukacyjnych. Jest to także doskonała okazja to poznania kultury i tradycji gospodarzy oraz do promocji Polski i Sieniawy poza granicami naszej lokalnej społeczności.

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 23